Maastricht zet stevig in op gebruik fiets

Maastricht – De gemeente Maastricht gaat stevig inzetten op het nog meer en vaker gebruiken van de fiets en op het aanpakken van het fietsparkeerprobleem in de stad. Het stadsbestuur heeft daarvoor in oktober twee plannen vastgesteld. Het ‘Actieplan Fietsen in Maastricht’ en het ‘Actieplan Fietsparkeren Maastricht’.

Concrete maatregelen en projecten

De actieplannen bevatten concrete maatregelen en projecten die in de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Doel van beide plannen is om mensen meer en vaker de fiets te laten nemen. De plannen zijn een uitwerking van de Omgevingsvisie waarbij wordt ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit.

Actieplan Fietsen in Maastricht

Het Actieplan Fietsen in Maastricht bevat een uitvoeringsagenda met ruim 50 concrete maatregelen.

De doelen van het Actieplan zijn:

  • dat daarbij wordt overgestapt van de auto naar de fiets
  • dat van, naar en binnen de stad meer en vaker wordt gefietst
  • dat met name ook jongeren en ouderen meer en vaker gaan fietsen
  • dat voor langere reizen vaker de combinatie met de fiets en openbaar vervoer wordt gebruikt
  • dat fietsen in Maastricht een positieve beoordeling krijgt, en
  • dat fietsen in de toekomst veiliger wordt

Maatregelen

In het actieplan zijn 58 concrete maatregelen opgenomen. Enkele concrete maatregelen (fietsstraat Meerssenhoven, fietsoversteek Meerssenerweg – station Maastricht Noord) zijn uitgevoerd. Van andere maatregelen starten binnenkort de werkzaamheden of zijn de werkzaamheden kort geleden gestart. Bijvoorbeeld de fietsroute Mergelweg, het kruispunt Maasboulevard – Graanmarkt en de verbetering van het fietscomfort van de Boschstraat. In het komende jaar gaan we onder andere verder met de snelle fietsroute Maastricht – Sittard en het realiseren van permanente fietstelpunten.

Veel fietsen

Wethouder Gert-Jan Krabbendam (Verkeer en Duurzaamheid): “Fietsen is gezond en meer en vaker fietsen levert een verbetering aan de bereikbaarheid van de stad, een schonere lucht en een bijdrage aan onze klimaatdoelstellingen. Kortom, de fiets vervult een sleutelrol in de ontwikkeling van een toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar, leefbaar en gezonde stad. In onze stad wordt gelukkig al veel gefietst, maar het kan altijd meer en vaker. Deze twee plannen leveren daar een stevige bijdrage aan.” 

Actieplan Fietsparkeren Maastricht

In het actieplan Fietsparkeren worden zo’n 70 locaties beschreven waar sprake is van een fietsparkeerprobleem.

De doelen van het Actieplan Fietsparkeren zijn:

  • dat het aantal fietsstallingsvoorzieningen groeit
  • dat iedereen zich bewust is wordt van veilig (fiets)gedrag middels bewustwordingscampagne
  • dat er wordt samengewerkt om gevaarlijke situaties, irritaties tussen weggebruikers onderling en fietsdiefstal aan te pakken

70 locaties

De aanpak van de 70 locaties is geprioriteerd op basis van veiligheid, gesprekken met directbetrokkenen, draagvlak en tellingen van aantal fietsen. Uitvoering gebeurt met de lokale belanghebbenden zodat er sprake is van een zo breed mogelijk in de buurt gedragen maatwerkoplossing. Er kunnen locaties worden toegevoegd aan de lijst en er zullen locaties zijn waar een oplossing langer op zich zal laten wachten.

Naast de aanpak van 70 locaties, is er in het actieplan een aantal actielijnen benoemd waaronder het ontwikkelen van nieuwe parkeernormen voor de fiets, het blijven stimuleren van het gebruik van de veilige stationsstalling, de aankoop van extra mobiele stallingscapaciteit, een onderzoek naar een grootschalige inpandige stalling Markt of Vrijthof, het vaker ruimen van weesfietsen en wrakken komende periode, een onderzoek naar de mogelijkheden tot handhaving bij (studenten)woningen en een meer integrale aanpak van het fietshandhavingsprobleem.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: “Vanuit veiligheid is belangrijk dat de gestalde fiets zo min mogelijk overlast geeft en niet leidt tot gevaarlijke situaties. Maar dat lossen we niet alleen op met handhaving, daar is meer voor nodig. Daarom bekijken we met onder andere ondernemersverenigingen, scholen en universiteit, bewoners en fietsers zelf wat we samen kunnen doen om te zorgen dat we overlast en gevaarlijke situaties voorkomen. Liefst zonder dat we hoeven te handhaven, want dat is het laatste middel wat de gemeente betreft.”

Samenwerking

Beide actieplannen zijn in samenwerking met belanghebbenden en partners opgesteld. Hiervoor hebben in de eerste maanden van 2020 werksessies plaatsgevonden en zijn gesprekken gevoerd met delegaties van de Fietsersbond, buurgemeentes in binnen- en buitenland, Provincie Limburg, Zuid-Limburg Bereikbaar en de Verkeersveiligheidsgroep Maastricht. Bovenal hebben we geluisterd naar de Maastrichtse fietser. Zo organiseerde Zuid-Limburg Bereikbaar op verzoek van de gemeente Maastricht een focusgroep van enthousiaste Maastrichtenaren die regelmatig fietsen.

Fietsparkeren

Specifiek op het gebied van fietsparkeren sprak de gemeente aanvullend met Arriva, de Fietsersbond, Maastricht Bereikbaar, Samen Onbeperkt, diverse buurtnetwerken, ondernemers, het overleg van Bewoners Ondernemers en Studenten (BOS), Koninklijk Horeca Maastricht/Heuvelland, Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM), Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, studentenverenigingen, Katholieke Bond van Ouderen (KBO Limburg), Swapfiets en exploitanten van de fietsstallingen in de stad.

Een belangrijke groep fietsers bestaat uit (internationale) studenten. Via de Student Challenge Board van de UM zullen ook zij zich buigen over het thema veilig fietsen in Maastricht. Wat hebben studenten nodig om veilig te kunnen fietsen? Hoe willen zij meedoen? En via welke kanalen willen zij worden geïnformeerd?

Vervolg

Vanaf het voorjaar van 2021 zal vanuit de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar met voorlichtings- en bewustwordingsacties extra worden ingezet op veilig fietsen in de stad. In de loop van het jaar worden circa 40 locaties aangepakt in het centrum van de stad. 

Plannen lezen?

Kijk op www.gemeentemaastricht.nl/fietsen

Laatste Nieuws

Wat is er huiselijk aan geweld?

hui·se·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) huiselijk dus op het huis of het huishouden betrekking hebbend Tot zover heeft Van Dale gelijk. Maar ik vind niks huiselijks aan...

Bewolkt en af en toe regen, vanaf vrijdagochtend van het zuiden uit droog

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en het regent of motregent af en toe. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 4°C in het...

Bewolkt en van het westen uit (mot)regen. Donderdag bewolkt en regenachtig

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en met name in het westen kan er lokaal af en toe motregen vallen. Geleidelijk breidt...

Waardebonnen voor huiseigenaren die energie willen besparen

Tytsjerksteradiel - Huiseigenaren in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen tot en met 1 maart 2021 waardebonnen krijgen als zij maatregelen nemen om hun...

3e Steun- en herstelpakket speelt in de regio een grote rol.

Amsterdam - Het 3e steun- en herstelpakket bevat naast een verlenging van de steunmaatregelen zoals de NOW en de Tozo, een aanvullende sociaal pakket...

Vandaag grijs, meest droog. Donderdag bewolkt en regenachtig

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en met name in het westen kan er lokaal af en toe motregen vallen. De maximumtemperatuur...

Vandaag grijs, meest droog. Donderdag bewolkt en wat regen

Verwachting voor vandaag en morgenVandaag is het grijs, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. In de ochtend komt in het zuidoosten lokaal...

Bewolkt en nevelig. Overdag grijs en kil, meest droog

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht is het op veel plaatsen bewolkt en wordt het nevelig. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de...

Weren doorgaand vrachtverkeer Heeze

Heeze - Nu de Randweg en de reconstructie van de Muggenberg afgerond zijn wil de gemeente het doorgaand vrachtverkeer uit het centrum gaan weren....

Cliënten Voedselbank krijgen energievouchers van gemeente Uithoorn

Uithoorn – Twee energiecoaches hebben donderdag bij de Voedselbank energiebonnen uitgedeeld. De bonnen -die door de gemeente Uithoorn beschikbaar zijn gesteld-  hebben een waarde...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here