Heroverweging beleid door tekort op begroting in Vlaardingen

Vlaardingen – Vlaardingen lijkt de komende jaren minder geld te hebben voor nieuwe plannen. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde Herijking Meerjaren Financieel Perspectief. Vanaf 2020 komt er vanuit het kabinet oplopend 2,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. Daarentegen loopt de huidige begroting een tekort op van 2,8 miljoen euro.

Heroverweging beleid

Wethouder financiën Arnout Hoekstra: “Vlaardingen kan de tekorten opvangen, omdat er jaarlijks grote spaarbedragen zijn begroot. Deze spaarbedragen zijn echter bedoeld om te zorgen dat Vlaardingen uiterlijk in 2026 weer voldoende solvabel is. Als wij de tegenvallers opvangen door minder te sparen, halen we dit doel niet. Denkbare scenario’s zijn dat we oud beleid gaan schrappen of geplande investeringen heroverwegen. Ik hoop daar snel over in gesprek te gaan met de gemeenteraad, want er zijn natuurlijk meerdere scenario’s denkbaar.”

Geen voorjaarsnota

Dit meerjarenperspectief komt dit jaar in plaats van de Voorjaarsnota, die niet gemaakt is in verband met de verkiezingen. In het perspectief staan de kaders voor het komende begrotingsjaar.

De kaders zijn vanwege de verkiezingen en het te vormen raadsprogramma beperkt tot noodzakelijke onbeïnvloedbare en autonome ontwikkelingen. Voorbeelden van onbeïnvloedbare ontwikkelingen zijn gewijzigde wet- en regelgeving, de effecten van de meicirculaire en besluitvorming over de financiën van gemeenschappelijke regelingen. Autonome ontwikkelingen zijn zelfstandige ontwikkelingen die voortvloeien uit vastgesteld beleid of uit eerdere besluitvorming over beleidsvoornemens. Denk aan actualisaties op grond van cliëntenaantallen, woningaantallen, areaaluitbreidingen en -verkleiningen.

Investeringsplafond van € 10 miljoen

In het Financieel Beleidskader 2016 is een aantal belangrijke uitgangspunten vastgelegd om de gemeentelijke financiële positie ook voor de lange termijn gezond te houden. Door een meerjarig gemiddeld investeringsmaximum van € 10 miljoen in te stellen blijven we onder de netto schuldquote van 100%. Door jaarlijks een spaarbedrag aan de Algemene reserve toe te voegen streven we naar een solvabiliteit van 30% op de middellange termijn (uiterlijk 2026).

De VNG heeft als richtlijn aangegeven dat een solvabiliteitspercentage lager dan 20% als ‘meest risicovol’ wordt gezien. Tussen de 20% en 50% beschouwt de VNG als een ‘neutrale’ positie. De laatste inzichten laten zien dat het percentage stijgt van 20,6% in 2017 tot 26,4% in 2026. De solvabiliteit wordt dus wel verbeterd, maar haalt nog niet de gewenste 30%.

Laatste Nieuws

Waterwolf maakt de Waalkade compleet

Nijmegen - Vandaag is de Waalkade officieel geopend met de doop van de Waterwolf. De Nijmeegse kade is met alle nieuwe elementen...

Groen licht ontwikkeling Enclave op het Hembrugterrein

Zaanstad - Decennia na de laatste explosie in het plofbos slaat een groep enthousiaste creatieve ondernemers de handen ineen om de...

Inwoners helpen afvalcontainers bereikbaar te houden

Katwijk - Eerder dit jaar riep de gemeente Katwijk inwoners op om te helpen de afvalcontainers bereikbaar te houden. Een flink...

Korting op Jeugdzorg en Wmo drijft ook Krimpen tot verzet

In kleine en middelgrote gemeenten in Nederland is beroering ontstaan over een voornemen van minister Ollongren om de gelden voor de...

Bijzondere 76e Airborne Herdenking

Ede - De Airborne herdenking op de Ginkelse Heide in Ede is voorbij. De herdenking op de Ginkelse Heide vond in besloten...

Save the dates: Kaag en Braassem Roadshow

Kaag en Braassem - Steenkolen, gas, benzine en diesel. We gebruiken het nog veel en vaak. Thuis, tijdens het werk en...

Lessen Kennismaken met de computer in bibliotheek Vriezenveen

Vriezenveen - Bent u nog niet zo handig met een computer? In de bibliotheek Vriezenveen kunt u de lessenserie Kennismaken met...

Enquête over eventuele woningbouw terrein Antes staat online

Albrandswaard – De gemeente Albrandswaard doet onderzoek via een enquête naar de wenselijkheid van eventuele woningbouw op het terrein van Antes in...

Stelling van Amsterdam nu volledig in 360º vanuit de lucht te bekijken

Amsterdam - Het historische verdedigingswerk Stelling van Amsterdam is op een bijzondere manier vastgelegd. Alle forten en belangrijke sluizen zijn met...

Gratis je fiets graveren op dinsdag 6 oktober

Schagen -Fietsers in stad Schagen kunnen op 6 oktober gratis hun fiets laten graveren, legitimatie mee nemen.In de Week van de...
Heroverweging beleid door tekort op begroting in Vlaardingen
Jeffrey Groenhttps://www.regioonine.nl
Ik ben Jeffrey en ik ben de woordvoerder van Regio Online

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here