Ambities en kansen voor het Nieuwegeinse erfgoed

erfgoed
Door Kasteelbeer - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl,

Nieuwegein – De vondst van 6000 jaar oude skeletten uit de Swifterbantcultuur, het unieke stelsel van kanalen en sluizen dat 900 jaar handel over water laat
zien, maar ook forten en kastelen. Het zijn voorbeelden van bijzonder
historisch erfgoed in Nieuwegein. Samen met erfgoedinstellingen, culturele
partners en bewoners stelde de gemeente de ambities voor het
Nieuwegeinse erfgoed voor de komende jaren op. In de erfgoedvisie gaat
het over ‘behoud door ontwikkeling’, het (digitaal) toegankelijk maken van
erfgoed en het verbinden van bewoners en bezoekers met verhalen en
tradities. Het college van B&W geeft de concept erfgoedvisie vrij voor
inspraak. Geïnteresseerden hebben van 4 december tot en met 15 januari de
gelegenheid om een laatste reactie te geven op het resultaat. Dinsdagavond
11 december is er in Fort Vreeswijk een bewonersavond over de ambities,
thema’s en kansen uit de erfgoedvisie.

‘In gesprek met betrokkenen uit de stad is de erfgoedvisie tot bloei gekomen. Met de
erfgoedvisie borgen we zorgvuldig om te gaan met cultuurhistorische waarden van
de stad. De herinneringen aan het verleden bieden kansen om bewoners, bezoekers
én ondernemers te verbinden. Laten we de verhalen achter bijzondere monumenten
en figuren uit het verleden vooral delen, zodat de waarde bekend wordt’, aldus
wethouder John van Engelen van Cultuur.

Verborgen geschiedenis en jonge stad

De erfgoedvisie beschrijft de cultuurhistorische waarden van Nieuwegein. In zes
thema’s met bijbehorende kansen krijgen de erfgoedwaarden en identiteitsdragers
van de stad een plek. Thema archeologie laat de verborgen geschiedenis van
Romeinen en Swifterbantcultuur zien. De unieke infrastructuur van kades en
(water)wegen duidt de vroegere handelsroutes over land en water. Kastelen
beschermden die handelsroutes en de historische kernen Jutphaas en Vreeswijk
ontwikkelden zich aan die routes. Met haar waterwegen en sluizen is Nieuwegein
honderden jaren een strategische uitvalsbasis. Het thema strategische waterlinies
bevat de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de verdedigingslinie die genomineerd is voor
UNESCO-werelderfgoed. Naast de oude architectuur is er in de visie aandacht voor
jonge architectuur, zoals het Marktplein en de loopbruggen in City en de
houtskeletbouwwoningen in Doorslag en Fokkesteeg.

Bewonersavond

Dinsdagavond 11 december organiseert de gemeente een bewonersavond voor
geïnteresseerden in de erfgoedvisie. De avond is van 20.00 tot 21.30 uur in Fort
Vreeswijk (inloop vanaf 19.30 uur). Het is het moment om op basis van eerdere
bijeenkomsten het resultaat van de concept erfgoedvisie te delen. Geïnteresseerden
krijgen de mogelijkheid om aan te geven wat zij het meest aansprekend vinden en
welke kansen ze graag in samenwerking gerealiseerd willen zien.

Inspraak concept erfgoedvisie

Het college van burgemeester en wethouders geeft de concept erfgoedvisie vrij voor
inspraak. Er is van 4 december tot en met 15 januari de gelegenheid om een laatste
reactie te geven op het eindresultaat. De conceptvisie is beschikbaar via
www.ikbennieuwegein.nl/erfgoedvisie en ligt vanaf 4 december ter inzage bij de
receptie op het stadshuis. Eenieder kan op het document reageren voor de visie voor
vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam