Miljoenentekort door uitvoering Participatiewet

participatiewet
geralt / Pixabay

Doorn – De Jaarrekening 2017 van gemeente Utrechtse Heuvelrug sluit met een tekort van € 3.139.000, vooral als gevolg van ontwikkelingen in het Sociaal Domein (€ 4.454.000). De tekorten op het Sociaal Domein door de uitvoering van de Participatiewet, zijn eerder aangekondigd en vormen voor meerdere gemeenten een probleem. Hierover wordt op regionaal en landelijk niveau gesproken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is namens de gemeenten met het Rijk in gesprek om tot oplossing te komen voor deze financiële knelpunten.

Terugkijkend op 2017 concludeert het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dat er intensief gewerkt is aan de uitvoering van het Raadsprogramma 2014 – 2018. Dit is duidelijk zichtbaar binnen het Sociaal Domein, op het gebied van veiligheid en het in stand houden en verbeteren van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is ook de groene en duurzame identiteit verder ontwikkeld. In samenwerking met inwoners en partners is hard gewerkt aan veranderingen die bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat voor de inwoners.

Hoge kosten in Sociaal Domein

Het miljoenentekort op de jaarrekening ligt voor een groot deel aan de toegenomen uitgaven in verband met de uitvoering van de Participatiewet. Voor een deel wordt het tekort over 2017 veroorzaakt door afrekeningen over voorgaande jaren (2015 en 2016). Om verwachte tekorten op te kunnen vangen, zijn de overschotten in het Sociaal Domein, totaal € 5.400.000, van voorgaande jaren gereserveerd.

De behandeling van de Jaarrekening 2017

De gemeenteraad bespreekt de Jaarrekening 2017 op donderdag 28 juni in een beeldvormende vergadering. Op maandag 2 juli volgt een oordeelsvormende vergadering waarna de gemeenteraad naar verwachting op 9 juli de jaarrekening vaststelt.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam