Onderzoek beheer en onderhoud recreatiegebieden Midden-Holland

Utrecht – Er komt een onderzoek naar de toekomst van Recreatie Midden-Nederland (RMN). Daarin wordt een aantal scenario’s uitgewerkt waarbij de vraag beantwoord moet worden hoe de taken van RMN gereorganiseerd kunnen worden en hoe plassenschap Loosdrecht e.o. en recreatieschap Stichtse Groenlanden het beste bediend kunnen worden. Directe aanleiding is de substantiële extra bijdrage die de twee recreatieschappen (als opdrachtgever aan RMN) hebben moeten leveren voor het begrotingsjaar 2019, en de extra bijdrage die nu wordt voorgesteld in een eerste begrotingswijziging 2020. Zonder maatregelen of een andere bedrijfsvoering is ook voor het jaar 2021 het beeld nog niet positief.

Gefundeerde keuze

Het beheer en onderhoud van de recreatieterreinen wordt in opdracht van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. door RMN uitgevoerd. Daarbij geldt als belangrijkste doel dat de bezoekers op een prettige wijze gebruik maken van de voorzieningen. Op dit moment kan daar niet optimaal in worden voorzien. Om goed gefundeerd een keuze te kunnen maken hoe de schappen in het beheer en onderhoud het beste kunnen worden ondersteund en het van belang om op korte termijn keuzes te maken. Een onderzoekbureau zal nog voor de zomer de toekomstperspectieven uitwerken die in het onlangs opgestelde rapport “RMN in transitie” zijn opgesteld.

Onderzoek Recreatie Midden-Holland

In het rapport ‘RMN in Transitie’ is een analyse gemaakt van de situatie in Midden-Nederland en zijn toekomstperspectieven geschetst, die door een onderzoeksbureau de komende maanden verder uitgewerkt gaan worden. De uitkomsten van het onderzoek worden rond de zomer 2020 verwacht, waarna in het najaar een keuze zal worden gemaakt hoe de recreatieschappen de uitvoering willen gaan organiseren.

Vervolgproces

In dit voorjaar zal een moment gepland worden om de leden van de betrokken gemeenteraden en de Provinciale Staten van Utrecht en Noord-Holland te informeren over het onderzoek. In september 2019 zijn zij reeds geïnformeerd over de problemen. Zowel in 2019 als in 2020 is extra geld beschikbaar gesteld voor de organisatie, onder andere voor het onderzoek. Deze middelen worden voor een gedeelte binnen bestaande budgetten gevonden en voor het Plassenschap Loosdrecht wordt ook aan de deelnemers gevraagd extra geld beschikbaar te stellen.

Achtergrondinformatie Recreatie Midden-Nederland

RMN is de uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het plassenschap Loosdrecht e.o. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd voor het Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De werkzaamheden omvatten het beheer,
onderhoud en toezicht van diverse recreatieterreinen met een areaal van 1.700 ha., inclusief voorzieningen, paden, routes, waterwegen en sluizen in de provincie Utrecht en deels in Noord-Holland. Bij de twee recreatieschappen zijn in totaal 13 gemeenten en de Provincies Utrecht en Noord-Holland betrokken.

Laatste Nieuws

Ministerie Economische Zaken en Klimaat speelt vals met vergunningen

Woerden - Het is niet de eerste keer dat een ministerie zelf niet volgens de regels speelt. Kijk maar naar de...

Stem van Krimpen pleit voor Brug van Verbinding

Krimpen aan den IJssel - Een regenboogbrug in plaats van de brug der zuchten is de wens van Stem van Krimpen....

Aanleg laadpalen in ‘stroom’-versnelling

Zes regio’s gaan samen met netbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag om slim en snel meer laadpalen...

Eerste netwerk ruiter- en menroutes in nieuwe Veluwestijl

Ede - Op 7 juli startte de aanleg van een nieuw netwerk aan ruiter- en menroutes tussen Ede, Renkum en Wageningen....

Zilvermuseum Schoonhoven en Glasmuseum Leerdam samen met Paleis Soestdijk

Krimpenerwaard/Leerdam/Baarn - Paleis Soestdijk gaat een duurzame samenwerking aan met het Nederlands Zilvermuseum uit Schoonhoven en het Nationaal Glasmuseum uit Leerdam. Na...

Acceptatie LHBTI personen op regenboogagenda Arnhem

Regenbooggemeente Arnhem presenteert vandaag de Regenboogagenda voor LHBTI personen over de periode 2020-2022. Met deze agenda maakt gemeente Arnhem zich actief sterk...

Boeren die bodemdaling polders Vlist remmen krijgen subsidie

Krimpenerwaard - De provincie Zuid-Holland verleent ruim 1 miljoen subsidie voor het project ‘’Klimaatslim Boeren op veen in de polders blij...

‘Zomer in je Bol Bingo’ voor kinderen bij bieb

Om kinderen ook in de zomervakantie te stimuleren om met boeken bezig te zijn, organiseert de Bibliotheek Gelderland Zuid een ‘Zomer...

Lucas Gassel zomer: Helmondse horeca is er klaar voor

Helmond - Met de versoepeling van de maatregelen, krijgt de herdenking van de zestiende-eeuwse landschapsschilder Lucas Gassel in Helmond een nieuwe...

Midpoint Brabant lanceert Up-New centra voor Midden-Brabant

Breda - Onder de naam Up-New introduceert Midpoint Brabant een lange termijnprogramma als stimulans om de regio Midden-Brabant meer circulair te...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.