Raad Zeist omarmt het initiatief van de Jongerenraad

Zeist – Op donderdag 9 juli stelde de Raad Zeist de Jaarrekening 2019 en de kaderbrief 2021 vast. De kaderbrief gaat over de uitgangspunten voor het maken van de gemeentelijke begroting 2021. Op de agenda stond meer, waaronder een initiatiefvoorstel van de Jongerenraad over de regenboogagenda. De Raad was vol lof over dit voorstel en stelde het voorstel vast.  

De jaarrekening 2019 is vastgesteld. Alleen ZeisterBelang stemde tegen omdat deze fractie vindt dat de gemeente te veel heeft uitgegeven. Er is veel gedaan in 2019, waaronder de start van een  integrale aanpak voor de buurt Vollenhove en op het gebied van duurzaamheid. De financiële positie van de gemeente is goed maar tegelijk zijn er zorgen over de stijgende kosten in het sociale domein (zorg).

Kaderbrief 2021

Dit jaar geen kadernota maar een kaderbrief. Hierin staan de eerste voorzichtige cijfers, mogelijke keuzes en oplossingsrichtingen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Dit omdat er door de stijgende kosten in de zorg veranderingen nodig zijn. De vergoeding van het rijk is niet voldoende om de zorg van te betalen. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet te overzien.

Een motie ingediend door D66, ZeisterBelang, NieuwDemocratischZeist(NDZ) en Seyst.nu werd unaniem aanvaard. In deze motie wordt het college gevraagd uiterlijk in september de raad uitgewerkte spelregels voor te leggen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. 

Raad Zeist

Enkele belangrijke punten voor het opstellen van de begroting 2021 zijn voor de Raad Zeist: het betrekken van de samenleving ook al is de tijd beperkt, alle onderwerpen zijn bespreekbaar en de sterkste schouders dragen de zwaardere lasten. De Kaderbrief werd door de raad vastgesteld, maar de fracties van NieuwDemocratischZeist en ZeisterBelang stemden tegen.  Raad en college spreken volgende week nog verder over hoe ze samen gaan optrekken om tot een sluitende begroting voor komende jaren te komen. Het betrekken van de samenleving is daarbij belangrijk.

Initiatiefvoorstellen

De fracties van PvdA, Seyst.nu, ZeisterBelang, SP en NDZ dienden een initiatiefvoorstel in om een meldpunt voor elektromagnetische straling (bijvoorbeeld 5G) bij  de GGD in te stellen. Wethouder Fluitman deed het aanbod om eerst met de GGD te gaan praten over de mogelijkheden. Omdat de stemmen dreigden te staken werd het voorstel aangehouden.

De Jongerenraad diende een initiatiefvoorstel in over het onder de aandacht brengen van de regenboogagenda. Het voorstel gaat onder meer over: de aanleg van een regenboogzebrapad op het kruispunt van de Slotlaan en Korte Steynlaan in plaats van het bestaande zebrapad, het hijsen van de  regenboogvlag op coming-outdag en het laagdrempelig kunnen melden van ongelijke behandeling op grond van LHBTIQ+-aspecten. De raad waardeerde de inzet van de Jongerenraad om met dit voorstel te komen. Het voorstel is vastgesteld, met een gedeeltelijke tegenstem van CU/SGP en ZeisterBelang. De SP stemde geheel tegen.

Verder dienden ZeisterBelang en Seyst.nu nog een motie in om onderzoek te doen naar verdroging, grondverzakkingen en afvoer van hemelwater in Zeist. Tijdens de bespreking werd duidelijk dat hier al veel aan wordt gedaan in Zeist. De motie kreeg daarom geen steun van andere partijen en werd ingetrokken.

Laatste Nieuws

Wisselvallig, in het zuidwesten later op de dag veel wind

Verwachting voor vandaag en morgen Van het zuiden uit klaart het op veel plaatsen op. Met name in het noorden kan een bui voorkomen, langs...

Wisselvallig, ook geregeld zon, in het zuidwesten vooral zaterdag veel wind

Verwachting voor vandaag en morgen Vannacht is het overwegend bewolkt met af en toe regen, later klaart het van het zuiden uit breed op. De...

Wisselvallig. Vrijdag later langs de zuidwestkust mogelijk veel wind

Verwachting voor vandaag en morgen Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in westen een enkele bui , in het oosten hier en daar wat...

3 Woerdenaren postuum onderscheiden bij 75 jaar bevrijding

Woerden - Woerden kent verschillende monumenten die herinneren aan deze periode en diverse verzetsstrijders werden in de loop der tijd (postuum)...

Bert van Swam stopt na 15 jaar als wethouder

West Maas en Waal - Wethouder Bert van Swam heeft besloten 31 maart te stoppen als wethouder van de gemeente West Maas...

Waarom schrijf je me niet? Post uit de vergetelheid

Zutphen - De tentoonstelling ‘Waarom schrijf je me niet, post uit de vergetelheid’ is van 30 september tot en met 28 november...

Scholieren maken video voor Week tegen het pesten

Het is deze week weer de Week tegen het pesten. Scholieren hebben het meeste te maken met dit halsstarrig, antisociaal gedrag....

Frank Evenblij in jury vakantiefotowedstrijd Waterland

Waterland - Presentator, maar ook beroemd inwoner van Broek in Waterland, Frank Evenblij was één van de drie juryleden van de Waterlandse...

Wisselvallig. Vrijdag later op de dag veel wind langs de zuidwestkust

Verwachting voor vandaag en morgen Er zijn brede opklaringen en in het noorden van het land komen nog enkele buien voor. De minimumtemperatuur ligt rond...

Rotterdam steunt Diergaarde Blijdorp met lening van 10 miljoen euro

Rotterdam - Het College van B&W is voornemens Diergaarde Blijdorp een lening van 10 miljoen euro te verstrekken. Door de grote...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here