Home Regio Utrecht Subsidies voor restauratie Fort Honswijk

Subsidies voor restauratie Fort Honswijk

Houten – Gemeente Houten krijgt subsidie van het Rijk en van de Provincie Utrecht voor Fort Honswijk. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 3,4 miljoen euro. Dit is te besteden aan restauratie en verduurzaming van het culturele erfgoed. De gemeente draagt zelf 750.000 euro bij. Met de verstrekking van deze subsidies is een succesvolle herontwikkeling van dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk geworden.

Uit te voeren werkzaamheden

Gemeente Houten werd in 2016 eigenaar van het fort. In het verleden heeft de provincie samen met de gemeente al 2,5 miljoen euro in het fort geïnvesteerd. De gemeente maakt meteen gebruik van de subsidies. De komende twee jaar zet zij het geld in voor restauratie van de gevels, ramen, deuren en daken van de 10 rijksmonumentale gebouwen op het terrein. Ook besteedt zij het geld aan verduurzaming van deze tien rijksmonumenten. Na deze werkzaamheden is het fort klaar voor de toekomst. Vanwege de ontvangst van deze twee grote subsidies draagt de gemeente het complex binnenkort met een gerust hart over aan de stichting Fort Honswijk (i.o.).

Stichting Fort Honswijk i.o.

Gemeente Houten bereidt op dit moment de oprichting van de stichting Fort Honswijk voor. De stichting Fort Honswijk wordt verantwoordelijk voor de herontwikkeling en exploitatie van dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De stichting krijgt vanaf medio 2020 het terrein, inclusief de daarop aanwezige gebouwen voor 30 jaar in erfpacht.

Subsidies

De gemeente Houten ontvangt de subsidies via de ‘Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten 2019–2020’ van het ministerie van OC&W en via de ‘Uitvoeringsverordening Subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam’ van de provincie Utrecht. Aan de uitgekeerde bedragen zijn voorwaarden verbonden voor restauratie en verduurzaming.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Week van de Groene Tuin in Dordrecht

Dordrecht - Van 7 april tot en met Tweede Paasdag (13 april) is de Week van de Groene Tuin. Het is...

Nederzettingen uit IJzer- en Bronstijd gevonden in Houten

Houten - De gemeente Houten wil in Houten Zuid, ten zuiden van de warmtekrachtcentrale aan de Raaigras, woningen bouwen. Dit terrein...

Ondanks waarschuwingen en corona toch 5G in Nederland

Binnenland - Nu iedereen afgeleid is vanwege de coronacrisis, komen er berichten van verontruste mensen die antennes voor 5G geplaatst zien...

Pasen: digitaal paaseitjes zoeken op website Tiel Beweegt

Tiel - Ook met Pasen is het heel belangrijk om thuis te blijven. Maar hoe doen we dat dan met paaseitjes...

Reactie Grapperhaus en Bruls op naleving corona maatregelen

Nederland - Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls kijken samen terug op een relatief rustig verlopen weekend....