Zeist gaat voor duurzaamheid

Zeist – Met zo’n 2000 suggesties om samen de leefomgeving te verduurzamen laat de bevolking van de gemeente Zeist zien betrokken te zijn en bij te willen dragen aan een schone, gezonde, groene en duurzame gemeente. Dit beeld komt naar voren uit een enquête van Samen Duurzaam Zeist, die was bedoeld om zicht te krijgen op wat er leeft onder de inwoners en wat er nu al gebeurt. Een resultaat om trots op te zijn en dat volop kansen biedt om de doelen te halen die de gemeente zich in de Brede Milieuvisie stelt.

 

Tijdens een goedbezochte en geanimeerde bijeenkomst op woensdagavond 17 januari in de IDEA Bibliotheek in Zeist werden de uitkomsten gepresenteerd en toegelicht. In totaal zijn 28.000 huishoudens benaderd met het verzoek de vragenlijst in te vullen. Dat resulteerde in 1600 reacties. Dit is een respons die duidelijk maakt dat duurzaamheid leeft en dat er draagvlak is om zelf – of samen met anderen – veranderingen door te voeren. Op een inzichtelijke manier werd getoond hoe de respons verdeeld was over de 4 hoofdrubrieken (ook wel pijlers genoemd): klimaat en energie,  kringloopeconomie, natuur en landschap, gezonde leefomgeving.

 

Energieverbruik hoog op de agenda

Respondenten konden in de enquête aangeven welke kwesties hen het meest bezighouden. Dat leverde de volgende top vijf op: energieverbruik verminderen, duurzame energie opwekken, acties voor bijen en andere insecten, hergebruik van goederen bevorderen en tuinen natuurvriendelijker inrichten.

Vooral het plaatsen van zonnepanelen maar ook een goede luchtkwaliteit worden vaak genoemd als een belangrijke doelstelling.

 

Zeist denkt en doet mee

De suggesties om zelf in beweging te komen, gedrag te veranderen en omstandigheden te verbeteren zijn vaak heel praktisch en voor veel huishoudens relatief simpel te realiseren. Naast de bekende thema’s zoals zwerfafval voorkomen, betere afvalscheiding, woningisolatie en zonnepanelen kwamen ideeën naar voren als: samen een stadsmoestuin aanleggen waar nu nog een grasveld is, meer (elektrisch) fietsen, minder autorijden, eten uit je eigen tuin, auto delen, tegels uit de tuin, regenpijpen loskoppelen van het riool, geen open haard of houtkachel gebruiken, spullen pas vervangen als ze echt kapot zijn en ga zo maar door. Een uitgebreid overzicht van aangedragen mogelijkheden is te vinden in de PowerPointpresentatie die Gerrit van den Dool samenstelde en de 17e presenteerde. Deze staat op www.samenduurzaamzeist.nl.

 

Vervolg

De uitkomsten van de enquête worden de komende maanden per pijler uitgewerkt. Binnenkort organiseert elke pijler een bijeenkomst om hiermee aan de slag te gaan: Pijler Gezonde leefomgeving op 31 januari, Pijler Kringloopeconomie op 19 februari en Pijler Natuur en landschap op 21 februari. Pijler Klimaat en energie volgt in maart of april. Iedereen die in de enquête of op 17 januari heeft aangegeven mee te willen werken om ideeën om te zetten in daden, ontvangt een uitnodiging. Aanmelden kan via www.samenduurzaamzeist.nl of  info@samenduurzaamzeist.nl.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam