Geen meldingen bij Antidiscriminatievoorziening Limburg

geen
johnhain / Pixabay

Bergen (L) – Er zijn geen meldingen gedaan bij Antidiscriminatievoorziening Limburg dat hij of zij zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelde. Ook zijn er geen voorvallen in onze of een andere gemeente geregistreerd waarbij een inwoner uit onze gemeente betrokken was bij discriminatie of ongelijke behandeling.

Melding

U kunt bij Antidiscriminatievoorziening Limburg kosteloos een melding maken van (een vermoeden van) discriminatie of ongelijke behandeling. Zij lossen zaken op waar dat kan en verwijzen door als dat nodig is. Ook bij twijfels of als u vragen hebt over het onderwerp discriminatie of ongelijke behandeling, kunt u contact opnemen.

Discriminatie is verboden

Volgens Nederlandse, Europese en internationale wetten is discriminatie verboden. In de wet zijn discriminatiegronden opgenomen: ras, godsdienst, seksuele gerichtheid, geslacht, handicap of chronische ziekte, leeftijd, levensovertuiging, nationaliteit, politieke overtuiging, burgerlijke staat, arbeidsduur (fulltime/parttime) en arbeidscontract (vast/tijdelijk).

Meer informatie

Via de website www.advlimburg.nl vindt u meer informatie en kunt u een voorval van discriminatie of ongelijke behandeling melden. Het telefoonnummer van Antidiscriminatievoorziening is (043) 321 84 89.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam