OVR Renesse en gemeente besluiten tot nieuwe procedure voor BIZ

BIZ

Renesse – In 2017 is door de Projectgroep BIZ Groot-Renesse veel werk verzet om per 1 januari 2018 tot een Bedrijven Investerings Zone voor Groot-Renesse te komen. Afgelopen december strandde dit streven echter in het zicht van de haven, toen de draakvlakmeting een negatieve uitslag liet zien. Inmiddels is echter geconcludeerd dat er voldoende gegronde redenen zijn om – nog voor de zomer – een nieuwe draagvlakmeting te houden.

 Projectgroep en gemeente hebben direct al in december de evaluatie gedaan van het hele proces en met name van de stemmingsprocedure. Niet het enkele feit dat naast een ruime positieve 1e en 3e toets alleen de 2e toets (66,6% van de stemmers moet voor zijn) met slechts 1 stem (0,6%) niet werd gehaald, maar de combinatie met andere factoren heeft aanleiding gegeven tot deze stap.

De in december gehouden draagvlakmeting is aansluitend gelijk door de projectgroep en de gemeente Schouwen-Duiveland geëvalueerd. De algehele conclusie is dat de stemprocedure conform het reglement is verlopen, maar dat er toch omstandigheden zijn die een nieuwe stemprocedure rechtvaardigen. Dat is ook de opvatting van het college van B&W, die vandaag een positief besluit over deze nieuwe aanvraag heeft genomen.

Uiteraard is zorgvuldig gekeken naar de wettelijke mogelijkheden voor een nieuwe procedure. In nauw overleg met de gemeente en de projectleider is vastgesteld dat deze mogelijkheid er ook is, met de realisatie van de BIZ per 1 januari 2019 als insteek.

Alle stukken betreffende de BIZ Groot-Renesse worden de komende periode opnieuw via de gemeenteraad in procedure gebracht. Het activiteitenplan, de tarieven etc. zullen allemaal ongewijzigd blijven. Ook organiseert de projectgroep een nieuwe bijeenkomst voor de ondernemers in de BIZ-zone. De datum van deze bijeenkomst is nog niet bekend. De planning is dat de nieuwe stemming in juni plaatsvindt.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam