Stem en Leefbaar eisen antwoorden over verkeerschaos Krimpen

Krimpen aan den IJssel – De fracties van Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen hebben vandaag met ontzetting gekeken naar de verkeerschaos die was ontstaan in Krimpen aan den IJssel door de afsluiting van de Nieuwe Tiendweg. Ook blijkt, tot ieders verrassing, de wisselstrook afgesloten tot 28 augustus. Gevolg: een enorme verkeerschaos, waarbij mensen zelfs gingen spookrijden en besloten om te rijden via Moordrecht.

Ongehoord

Oscar Suijk van Leefbaar Krimpen: “het is werkelijk ongehoord hoe dit heeft kunnen gebeuren. Natuurlijk waren we op de hoogte dat de Nieuwe Tiendweg zou worden afgesloten. En natuurlijk hou je dan rekening met hinder en overlast. Maar bij absoluut niemand, de wethouder uitgezonderd, was het bekend dat ook de wisselstrook werd afgesloten. Zelfs buurgemeente Capelle zegt hier door overvallen te zijn! Het is absoluut onbestaanbaar dat dit kan! We hebben dan ook samen met Stem van Krimpen 37 pittige vragen opgesteld.

Vrees voor wat er nog moet komen

We hopen dat de antwoorden die daar op komen ons enigszins gerust kunnen stellen, maar we vrezen met grote vrezen voor alles wat er nog moet komen bij de echte reconstructie. Daarnaast hopen wij dat wethouder Timm nu eindelijk eens gaat inzien dat de werkzaamheden in de avond, nacht, zaterdag en zondag moeten worden uitgevoerd. Dit soort werkzaamheden kunnen gewoon niet meer overdag worden uitgevoerd en al helemaal niet meer in de spits. Verder vragen wij ons af of deze wethouder wel de juiste man is voor dit project, ook gezien het gebrek aan regie en goede communicatie naar inwoners, bedrijven en omliggende gemeenten.

Krimpense raad wellicht terugroepen van reces

Mochten de antwoorden niet leiden tot het juiste resultaat, dan schromen wij niet om iedereen terug te roepen van het reces en een extra raadsvergadering aan te vragen met deze wethouder. We wachten de beantwoording van de vragen met spanning af. En in de tussentijd kunnen we alleen maar zeggen tegen Krimpen: hou vol….”

De lijst van 37 vragen aan het college, met het dringende verzoek deze binnen een dag te beantwoorden:

 1. Is er een reden waarom zowel de wisselstrook als de Nieuwe Tiendweg gelijktijdig moeten worden afgesloten?
 2. Waarom is er niet voor gekozen om de wisselstrook pas af te sluiten als de vakantieperiode is begonnen?
 3. Waarom wordt de wisselstrook niet alleen in de avond en nacht afgesloten?
 4. Waarom is er niet voor gekozen om de slagboom bij de Nijverheidsstraat in de middag open te stellen, al dan niet met behulp van verkeersregelaars?
 5. Waarom is er niet voor gekozen om de bussluis tijdelijk toegankelijk te maken voor auto’s?
 6. Waarom worden automobilisten niet middels borden al in een vroeg stadium gewaarschuwd dat de wisselstrook gesloten is, zodat mensen niet via de Ketensedijk en Nijverheidsstraat Krimpen in proberen te komen?
 7. Is er afstemming geweest met Capelle aan den IJssel om de afwikkeling van het verkeer door aanpassing van de VRI’s op elkaar af te stemmen?
 8. Kunt u aangeven waarom de VRI de wisselstrook nog regelt en daardoor onnodig deze “groen” geeft?
 9. Waar en hoe is er gecommuniceerd dat ook de wisselstrook gesloten is tot 28 augustus?
 10. SMS gemeente zondag 12 juli vermeld alleen sluiting Nieuwe Tiendweg – waarom is de afsluiting van de wisselstrook niet genoemd?
 11. Heeft u vernomen dat op Verkeerscamera te zien was dat automobilisten gaan spookrijden op de verkeerde weghelft en op eigen hand gaan invoegen?
 12. Bent u het met ons eens dat dit uiterst gevaarlijke situaties oplevert?
 13. Is er, en op welke wijze, door u gecommuniceerd met bewoners van de Ostadelaan en Stad en Landschap?
 14. En is door u hierbij de veiligheid voor langzaam verkeer gewaarborgd?
 15. Het verkeer Krimpen uit kwam aan het einde van de werkdag aan beiden zijden van de poten van de Grote Kruising Krimpen niet uit. Het verkeer uit de Stormpolder stond muurvast. Wat heeft u eraan gedaan om deze ontstane chaos te voorkomen?
 16. Is er overleg gevoerd met de bedrijven in de Stormpolder om hen voor te bereiden op deze situatie?
 17. Op de website van de Grote Kruising wordt in het begeleidend filmpje over de afsluiting van de Nieuwe Tiendweg met geen woord gerept over het afsluiten van de wisselstrook. Kunt u dat nader uitleggen?
 18. Kunt u aangeven waarom er maar 1 rijstrook Krimpen uit beschikbaar is in plaats van 2 als de wisselstrook toch niet gebruikt wordt?
 19. Op Rijnmond.nl vernemen wij dat Capelle aan den IJssel zich overvallen voelt door het feit dat de wisselstrook is afgesloten tot 28 augustus. Klopt het dat Capelle niet op de hoogte was? En zo nee, hoe kunt u dat verklaren? (1)
 20. Kunt u aangeven of de hulpdiensten op de hoogte zijn/waren van het afsluiten van de wisselstrook en welke gevolgen dit met zich mee brengt?
 21. Kunt u aangeven of en op welke wijze er overleg is gevoerd met de openbaar vervoermaatschappijen?
 22. Bent u bekend met het feit dat heel veel mensen die met het openbaar vervoer wilden reizen te laat op hun bestemming waren vandaag omdat de bus ernstig vertraagd was?
 23. Hoe gaat u voorkomen dat inwoners de komende weken te laat op hun bestemming komen door ernstig verstoorde busdiensten?
 24. Bent u eventueel bereid hier een compensatie voor in het leven te roepen?
 25. Kunt u aangeven hoe het gewaarborgd is dat hulpdiensten, met name tijdens de ochtend- en avondspits, Krimpen kunnen bereiken?
 26. Kunt u aangeven welke aanvullende maatregelen u gaat nemen om een verkeersinfarct zoals vandaag 13 juli in de komende maanden te voorkomen?
 27. Bent u het met ons eens dat de communicatie richting inwoners en ondernemers ernstig tekort heeft geschoten?
 28. Bent u het met ons eens dat het ontbreken van een doorsteek tussen de rotonde Carpe Diem en de Lekdijk ons nu ernstig parten lijkt te gaan spelen?
 29. Bent u het met ons eens dat het ontbreken van een P+R ons nu ernstig parten lijkt te gaan spelen?
 30. De provincie heeft duidelijk aangegeven dat de hinder en overlast tot een absoluut minimum moet worden beperkt. Kunt u aangeven hoe u dat voor elkaar gaat krijgen?
 31. Kunt u aangeven of het nog wel houdbaar is om alleen overdag deze werkzaamheden uit te voeren?
 32. Bent u het met ons eens dat de werkzaamheden beter in de avond, nacht en weekenden kunnen worden uitgevoerd?
 33. Kunt u aangeven waarom er blijkbaar niets is gedaan met de opgedane ervaring van de afsluiting van de Algerabrug in 2016?
 34. Vanwege de coronacrisis mijden vele mensen het openbaar vervoer en zullen meer mensen niet met vakantie gaan. Hierdoor is er wellicht een groter verkeersaanbod dan voorzien. Kunt u aangeven of hier op is geanticipeerd?
 35. Deelt u onze vrees dat, als er nu na 1 dag al een verkeersinfarct is, wij ons hart vasthouden als het “echte werk” aan de Grote Kruising gaat beginnen?
 36. Is er afstemming met Rijkswaterstaat geweest om gedurende de afsluiting van de wisselstrook de brugopeningen gedurende de dag te verminderen?
 37. Kan de portefeuillehouder aangeven of hij de regie over het project Grote Kruising nog stevig in handen heeft?

Laatste Nieuws

Zilveren Schakel Uithoorn: wie verdient hem dit jaar?

Uithoorn – De gemeente Uithoorn wil op 7 december Zilveren Schakels uitreiken, tijdens een feestelijke avond voor vrijwilligers of mensen die...

Woonvisie Oudewater: bouwen en doorstroming

Oudewater - Een goede woonvisie is van groot belang. Ook in de gemeente Oudewater is de druk op de woningmarkt de...

Stadsbus voor mobiel jongerencentrum Roerdalen

Roerdalen - Het ombouwen van een stadsbus naar een mobiele ontmoetingsplek voor Roerdalen krijgt steeds meer vorm. Met behulp van Arriva...

Spoorlijn tussen Tilburg en Eindhoven vernieuwd

Tilburg/Eindhoven - Tussen Tilburg en Liempde worden vanaf maandag 17 augustus tot en met maandag 24 augustus 05:00 uur delen van...

Geen geluidsinstallaties en feestjes op strand Bloemendaal

Bloemendaal - Veiligheidsregio Kennemerland heeft een maatregel in de Noodverordening opgenomen om te kunnen optreden tegen mensen die een geluidsinstallatie meebrengen...

Afsluiten parkeerplaats surfplas geeft onvrede

Krimpen aan de Lek - Ondanks de aankondiging dat dit weekend de parkeerplaats bij de Surfplas aan het Krimpenerhout, om drukte...

Sluiting zalencentrum De Koning Party & Events vanwege COVID-19 besmettingen

Vandaag, zaterdag 8 augustus, is op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zalencentrum De Koning Party & Events gesloten....

Muggenberg in Heeze krijgt stil asfalt

Heeze - De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van stil asfalt voorzien. Dit...

Goede zorg en opvoeding belangrijk in Aalten

Aalten - Wethouders Wikkerink en Te Lindert hebben deze week organisaties in het sociaal domein uitgenodigd te praten over goede zorg en...

Gemeente neemt ophalen grof afval over

Zaanstad - Zaankanters die hun grof afval thuis willen laten ophalen kunnen dit vanaf 15 augustus melden bij de gemeente Zaanstad....

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Regio Online Nederland is onderdeel van DNRN
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 085 - 808 5131
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.